Rtn.Nitin Wadikar
Ann. Manisha
Mfg. SPMs
Office Maharastra Machinary,1328/20, Plot No. 36,
Y.P. Powar Nagar, Kolhapur.
Resi. F 6 & 7, Brameshwar Park, Shivaji Peth, Kolhpaur.
Phone No. O:2655758 R:22622795
Mobile 9823058305
Blood Group  
Email nitinwadikar@yahoo.com