Rtn. Kutte Subhash Gundappa
Ann. Padmini
Banking
Office Ratnakar Bank Ltd., Shahupuri, Vyapari peth, Kolhapur.
Resi. Bldg. No.2, 1st Floor, Hindnagar, Tarabai Park,
Kolhapur.
Phone No. O:6650254 R:2653445
Mobile 9822001611
Blood Group B+
Email sgkutte@ratnakarbank.com