Rtn. Netaji Kankekar
Ann. Neha
Kanishk Engineers
Office G-06, Shivneri Shelters, 1333/1, E, Tornanagar, Sagar Mal, Kolhapur
Resi. Bhushandurg Plot No. 9, 624/1B, Sasane Colony, Jawaharnagar, Nr. Datta Mandir, Kolhapur
Phone No. O:2690345 R:2691299
Mobile 9881149122
Blood Group  
Email kanishkengineers@gmail.com